Om S.A.K.

Vårt kontorS.A.K. er et lite kontor med stor erfaring. Vi har et pragmatisk forhold i tilnærmingen av prosjektene. Vi tar både erfarne og uerfarne oppdragsgiver gjennom hele byggeprosessen. Fra tidlige ideer til ferdig bygg, der godt samspill med alle involverte er viktig.

Firmaet jobber innenfor:

  • Ansvarlig søker
  • Arkitektur
  • Landskapsarkitektur

Firmaet er medlem i Arkitektbedriftene. Kontorets kvalitetssystem er basert på Arkitektbedriftenes system, MAKS.

Eier og daglig leder av S.A.K. AS: Geir Morten Holltrø
Organisasjonsnummer: 991 870 822
Regnskap: Viken Regnskap AS
Revisor: BDO AS