Karl Eidsviks Plass

Prosjektet er et 3 og 4 etasjes leilighetsbygg med 41 boenheter i Stjørdal sentrum. Leilighetene er på en størrelse fra ca. 37 – 105 m² og er delt i to bygg som er koblet sammen. En felles parkeringskjeller kobler også sammen bygget under bakken. Bygget har stor felles takterrasse inndelt med flere soner og pergolaer, som er felleseie for alle beboerne. S.A.K. AS kom inn i utførelsesfasen av prosjektet sammen med totalentreprenør. Forprosjekt ble utarbeidet av ARC i Trondheim.